Studia podyplomowe

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anty-Aging do 2022 roku objęło swoim patronatem kierunek Medycyna Estetyczna na Akademii Nauk Stosowanych w  Poznaniu, ul. Bułgarska 55. 

Lekarze medycyny i stomatologii po ukończeniu tych dwuletnich studiów zdają egzamin testowy otrzymując tytuł Lekarza Medycyny Estetycznej i Anty-Aging.

Towarzystwo wspiera absolwentów uczelni w otrzymywaniu odpowiednich uprawnień umożliwiających prowadzenie praktyki w zakresie medycyny estetycznej w Republice Federalnej Niemiec.

Członkowie Towarzystwa otrzymują odpowiednią zniżkę na czesne za studia zgodnie z ustaloną przez Zarząd Towarzystwa stawką. Program studiów jest ułożony zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarząd Towarzystwa standardami kształcenia zgodnymi z wytycznymi Towarzystwa opracowanymi dla kierunku Medycyna Estetyczna oraz Europejskimi Standardami Medycyny Estetycznej (link do pobrania).

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych znajdziecie na stronie:   https://ansm.pl/medycyna-estetyczna